کاراموزی کارخانه روغن نباتی

گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی

مشخصات فایل

فرمت : ورد / قابل ویرایش

تعداد صفحه : 265 صفحه

حجم فایل : 3 مگابایت

فونت : B Nazanin

وضعیت فهرست : ندارد

وضعیت فصل بندی : خوب / دارای چکیده و مقدمه و فصل بندی

وضعیت جداول و فرمول ها و ارجاع : خوب

دارای تصاویر دستگاه ها

فهرست و عناوین :

فصل اول :

مقدمه

فصل دوم :

شرکت کارخانجات روغن نباتی جهان (سهامی عام)

تاریخچه

دانه های روغنی

منابع روغن کشی

سویا :

تاریخچه و گیاه شناسی لوبیای سویا :

اهمیت اقتصادی لوبیای سویا :

ترکیبات شیمیایی و خصوصیات سویا

ترکیبات شیمیایی سویا :

ترکیب اسید های چرب در روغن سویا :

ترکیبات شیمیایی کنجاله سویا :

برداشت و سیلو نمودن سویا :

پنبه دانه :

تاریخچه و گیاه شناسی پنبه دانه :

اهمیت اقتصادی پنبه دانه

تولید پنبه دانه در جهان :

ترکیبات شیمیایی و خصوصیات پنبه دانه :

ترکیبات شیمیایی پنبه دانه :

اسیدهای چرب موجود در روغن پنبه دانه :

برداشت و سیلو کردن پنبه دانه :

آفتابگردان :

تاریخچه و گیاه شناسی آفتابگردان :

اهمیت اقتصادی تخم آفتابگردان

ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تخم آفتابگردان :

ترکیبات شیمیایی دانه آفتابگردان :

اسیدهای چرب موجود در روغن آفتابگردان :

برداشت و سیلو کردن تخم آفتابگردان

کلزا :

تاریخچه و گیاه شناسی کلزا :

اهمیت اقتصادی کلزا :

تولید جهانی کلزا :

ترکیبات شیمیایی و خصوصیات کلزا

ترکیبات شیمیایی کلزا :

اسیدهای چرب موجود در روغن کلزا :

برداشت و سیلو کردن کلزا :

فصل سوم :

دریافت دانه :

انتقال دهنده ها (conveyer)

نقاله مارپیچ

کاسه نقاله

دستگاه بوجاری :

خشک کن (dryer) :

سیکلون

بوجاری (تمیز کننده دانه )

الف- بازدید از سیستم روغن کشی

سیلو :

سیلو

روغن کشی :

روغن کشی قدیم :

الک :

الک دانه

پوسته گیر (huller) :

پوسته گیر

آسیاب یا خرد کن (miller) :

دیگ پخت (heating kettle / cooker) :

دیگ پخت و پرس حلزونی

دیگ پخت و پرس حلزونی

پرس حلزونی (screw press) :

عوامل موثر در پرس کردن :

الک روغن

فیلتر پرس :

فیلتر پرس

روغن کشی جدید

کراکر :

دیگ پخت :

فلیکر(flaker) :

ساختمان درونی فلیکر

استخراج شیمیایی با حلال (Extraction) :

برای استخراج روغن از دانه های روغنی حلال های متفاوتی در آزمایشگاه استفاده می شود که در جدول نشان داده شده است.

بازگیری روغن طی دو مرحله اتفاق می افتد :

عوامل موثر در اکستراکسیون روغن به شرح زیر است :

اکستراکسیون قدیم :

روتوسل (rotocel) :

توستر (toaster) :

توستر حلال زدا

اکونومایزر یا تبخیر کننده 1 (economizer) :

تبخیر کننده

تبخیر کننده 2 (second evaporator) :

استریپر (stripper) :

اواپراتور

وکیوم جت (vacuum jet) :

سپراتور آب و هگزان :

برج جذب و دفع پارافینی :

اکستراکسیون جدید :

لسیتین گیری

بر طبق یکی از فرم های کنترل کیفیت لسیتین در تاریخ 8 /12 / 84 ویژگی های لسیتین تولید شده در کارخانه روغن نباتی جهان به همراه مقادیر استاندارد به شرح زیر است:

ب- بازدید از سیستم های تصفیه روغن

تصفیه (refining) :

خنثی سازی :

مخلوط کن

گرمکن :

میکسر 1 :

سپراتور 1 :

سانتریفوژ آلفالاوال

میکسر 2 :

سپراتور 2 :

میکسر 3

سپراتور 3 :

اسپری درایر (spray dryer) :

رنگبری (Bleaching) :

دستگاه رنگبر مایع :

تانک رنگبری مایع

فیلتراسیون (Filtration

هیدروژناسیون (Hydrogenation) :

گاز هیدروژن :

کاتالیست نیکل

کنورتور (Converter)

رنگبری مجدد (Post bleaching) :

بی بو کردن (Deodorization) :

بو گیری نیمه مداوم :

بی بو کردن

سیستم بو گیری

بسته بندی

مخازن ذخیره روغن :

افزودنی ها :

برج خنک کننده (cooling tower) :

دستگاه پر کن (filler) :

دستگاه والس :

جت پرینتر (jet printer) :

نایلون کردن (shrinkage) :

سرد خانه :

چاپخانه :

آماده سازی ورق خام :

چاپ :

زینک

نحوه چاپ :

خصوصیات و موارد درج شده بر روی بسته بندی :

قوطی سازی :

قوطی سازی شامل مراحل زیر است :

  • برش زدن
  • خم کردن
  • درز جوش یا چهار گوش – لبه زدن – والس کردن
  • دوختن درز قوطی ها
  • چهار گوش کرد

الکترولایزر (Electrolyzer) :

سختی گیری آب :

دستگاه آب مقطر گیری :

رکتیفایر (Rectifier) :

الکترولایزر (electrolyzer)

دیگ بخار

مخازن سختی گیری آب :

پیش گرمکن (pre heater )

دستگاه هوازادیی (de aerator)

دیگ بخار :

ساختمان درونی دیگ بخار

تصفیه فاضلاب صنعتی :

شامل :

  • آلودگی آب های زیر زمینی
  • آلودگی خاک ها و مزارع
  • از بین رفتن گیاهان و طبیعت سبز
  • از بین رفتن جانوران و آبزیان

تصفیه فیزیکی :

آشغال گیر :

استخر چربی گیر

حوضچه تعادل :

تصفیه شیمیایی

حوضچه انعقاد :

کلاریفایر (clarifier) :

استخر ماند (static)

تصفیه بیولوژیکی :

استخر هوادهی

استخر استاتیک :

اسید چرب گیری :

د- بازدید از آزمایشگاه های کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفیت شیمیایی :

1- آزمایشات مربوط به روغن :

آزمون اسیدیته

سیلو کردن دانه :

روغن کشی :

اکستراکسیون :

روغن خام :

خنثی سازی

رنگبری

هیدروژناسیون :

مرحله رنگبری مجدد

مرحله بی بو کردن :

بسته بندی :

آزمون پراکسید :

روند تغییرات پراکسید در مراحل تولید :

روغن کشی :

بوگیری :

آزمون تعیین رنگ روغن (بر حسب تینتومتر لاویباند) :

معروف ترین دستگاه ها و روش های اندازه گیری رنگ :

روند تغییرات رنگ روغن در فرآیند تولید :

روغن کشی :

آزمون تعیین مقدار صابون :

هدف از انجام این آزمایش تعیین قلیاییت نمونه بر حسب اولئات سدیم است.

دامنه کاربرد : کلیه روغن های گیاهی تصفیه شده

آزمون نقطه ذوب :

آزمون اندیس رفراکت :

عوامل موثر در ضریب شکست :

آزمون اندیس ید :

رطوبت :

تعریف : ارزیابی مقدار رطوبت موجود در دانه یا کنجاله.

آزمایش رطوبت را برای دانه ، کنجاله پرس و کنجاله اکستراکسیون انجام می دهند.

درصد چربی :

تعریف : تعیین مقدار چربی موجود در دانه ، کنجاله یا روغن

اساس عمل : استخراج مواد محلول در اتر به طریقه استخراج مداوم با دستگاه سوکسله و تبخیر حلال و سپس توزین چربی باقی مانده.

پروتئین :

تعریف : اندازه گیری مقدار ازت کل موجود در نمونه کنجاله و محاسبه مقدار پروتئین

برای اندازه گیری پروتئین از روش ماکروکلدال استفاده می شود.

 

2- آزمایشات مربوط به آب و فاضلاب

سختی کل :

وضعیت سختی کل در آب های مختلف :

آب نیروگاه :

آب الکترولایزر :

قلیاییت :

کلرید :

تعیین COD :

جار تست (jar test) :

تعیین TSS:

pH :

آزمایشگاه کنترل کیفیت فیزیکی :

فصل چهارم :

نتیجه گیری

ضمایم

ضمیمه الف :

استاندارد ها

ضمیمه ب :

فرم های کنترل کیفیت

ضمیمه ج :

فهرست منابع و مآخذ

بخش هایی از متن جهت آشنایی :

توجه : متون انگلیسی و نمادها در اینجا ممکن است صحیح نمایش داده نشوند اما در فایل ورد صحیح اند .

 

* قسمت اول جهت آشنایی

مقدمه

روغن ها و چربی ها از زمان های بسیار دور یکی از اجزا اصلی و مهم تشکیل دهنده غذای انسان بوده و نیز غذای طبخ شده در روغن و چربی مزه و طعم مطلوبی دربردارد.

یک فرد در کشورهای صنعتی در طول عمر خود در حدود 3 تن چربی و روغن مصرف   می کند که بیش از نصف آن به صورت روغن یا چربی غیر قابل رویت می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه مصرف چربی و روغن کمتر از مقدار پیشنهاد شده توسط WHO است.

چربی ها منبع کالری می باشند که نقش اساسی در متابولیسم بدن انسان دارند که عبارتند از:

 

 

* قسمت دوم جهت آشنایی

تاریخچه

کارخانه روغن نباتی جهان در کیلومتر 2 جاده کرج قزوین در منطقه چهارصد دستگاه واقع شده است. این مجتمع در محوطه قدیم با مساحت حدودا 50000 متر مربع و برای محوطه جدید با مساحت تقریبی 33000 متر مربع بنا نهاده شده است. در گذشته در حدود 850 نفر پرسنل داشته که در واحد های تولیدی ، خدمات فنی ، برنامه ریزی ، امور انبارها ، کنترل کیفیت ، اداری ، مالی، خدمات بازرگانی و … فعالیت می کردند. اما به منظور فراهم نمودن مقدمات برای انتقال کارخانه به شهر زنجان تعدیل نیرو صورت گرفته و سه شیفت کاری 8 ساعته در کارخانه به دو شیفت 12 ساعته تقلیل یافته است لذا هم اکنون در حدود 300 نفر پرسنل در این کارخانه مشغول به کار می باشند.

کارخانه روغن نباتی جهان در سال 1334 تاسیس و در سال 1336 مورد بهره برداری قرار گرفته است. در سال 1364 تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار گرفته است و امروزه تحت پوشش سازمان اقتصادی کوثر می باشد

اطمینان از خرید

پشتیبانی فروشگاه تضمین پرداخت اینترنتی و دانلود فایل و محصول شما را بر عهده دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از پشتیبانی درخواست کمک بگیرید

پرداخت اینترنتی

با استفاده از تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی میسر است و به راحتی می توانید هزینه را بپردازید و خرید را انجام دهید و محصول را دریافت کنید

دانلود فوری

پس از پرداخت مبلغ در درگاه بانک مجددا به همین صفحه برمی گردید و می توانید فایل را دانلود کنید ، همچنین فایل و محصول به آدرس ایمیل شما نیز ارسال می گردد .

ضمانت پرداخت

1/ اگر توضیحات داده شده محصول با آنچه شما دریافت کرده اید تفاوت داشته باشد

تبصره مهم : منظور از توضیحات محصول فقط در سایت sellsoal.com است ، پس به دقت توضیحات محصول را بخوانید و به توضیحاتی که در سایتهای دیگر وجود داشته است و حتی عناوین توجه نداشته باشید ملاک ما فقط توضیحات محصول در سایت خودمان می باشد .

2/ در صورت بروز مشکل فنی ، فایل و محصول را دریافت نکرده باشید .

مبلغ پرداختی شما به حسابتان برگشت داده خواهد شد ( قسمت پشتیبانی سایت )

حالا با خیال راحت خرید نمایید

برای مشاهده راهنمای تصویری خرید اینجا را کلیک کنید

بخش پرداخت هزینه و دریافت فایل

توجه : قیمت نمایش داده شده به ریال است

روی پرداخت و دانلود کلیک نمایید 

70,000 ریال – خرید