سوالات استخدامی امور اداری و مالی

نمونه سوالات استخدامی مالی و مدیریت و اداری

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی شغل های امور دفتری ، مالی ، مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
بیش از هزاران نمونه سوال با پاسخ

مناسب آزمونهای استخدامی فراگیر و دستگاه های اجرایی ، علوم پزشکی و وزارت بهداشت ، تامین اجتماعی ، آموزش و پرورش و سایر آزمون های استخدامی

آپدیت شد مناسب آزمون های سال 1402

بهترین و کاملترین و ارزانترین پکیج اختصاصی این آزمون را با اطمینان دریافت کنید

شامل بخش عمومی و تخصصی

تشریح بخش تخصصی : 

توجه مهم : به دلیل اینکه سوالات شغل های مالی و مالیاتی و حسابداری و اقتصاد و مدیریت و امور اداری و دفتری بسیار به هم نزدیک و مشترک اند ، فروشگاه سل سوال اقدام به جمع آوری و یکجا کردن یک مجموعه عالی کرده است که این مجموعه برای شغل های زیر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد :

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری

نمونه سوالات استخدامی  مسئول خدمات مالی

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس امور اجرایی

نمونه سوالات استخدامی  حسابدار

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس امور اداری

نمونه سوالات استخدامی  کارگزین

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس امور آموزشی

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس امور پژوهشی

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس خدمات آموزشی

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس امور دانشجویان

نمونه سوالات استخدامی کتابدار

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس برنامه و بودجه

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس روابط عمومی

نمونه سوالات استخدامی  مسئول دفتر

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس بررسی اسناد و مدارک

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس اقتصاد

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس مدیریت

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس حسابداری

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس دارایی

نمونه سوالات استخدامی  کارشناس مالیاتی

 

ریز محتویات  بسته تخصصی این پکیج به این شرح می باشد :

1- مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان شامل 280 سوال تستی ( 180 سوال دارای پاسخ تشریحی و 100 سوال دارای پاسخ تستی )

2- مجموعه سوالات حسابداری شامل : اصول حسابداری ( 173 سوال با پاسخ تشریحی و 230 سوال با پاسخ تستی )  ، حسابرسی ( 44 سوال با پاسخ تشریحی و 60 سوال با پاسخ تستی ) ، حسابداری شرکت ها ( 96 سوال با پاسخ تشریحی و 100 سوال با پاسخ تستی ) ، بودجه و حسابداری ( 120 سوال با پاسخ تشریحی ) ، حسابداری صنعتی ( 115 سوال با پاسخ تشریحی و 150 سوال با پاسخ تستی ) ، حسابداری میانه ( 38 سوال با پاسخ تستی و 14 سوال با پاسخ تشریحی ) ، سوالات حسابداری ( 110 سوال با پاسخ تستی )

3- مجموعه سوالات مدیریت شامل : سوالات بازاریابی ( 137 سوال با پاسخ تشریحی ) ، پژوهش ( 80 سوال با پاسخ تشریحی ) ، ریاضی و آمار ( 99 سوال با پاسخ تشریحی )  ، سنجش و ارزیابی ( 200 سوال با پاسخ تستی )  ، تئوری مدیریت ( 248 سوال با پاسخ تستی )

4- مجموعه سوالات مالیاتی شامل : سوالات قوانین ( تجارت ، محاسبات عمومی ، دیوان محاسبات ، و قوانین مرتبط ) ( 145 سوال با پاسخ تستی )  ، قانون مالیاتها ( 145 سوال با پاسخ تستی )

5- سوالات امور دفتری 30 سوال با پاسخ تستی و به همراه کتابچه اصول گزارش نویسی ( راهنمای نوشتن گزارشهای علمی و اداری ) و کتابچه اصول نامه نویسی ( راهنمای نوشتن نامه های اداری )

***- قسمت دیگر این مجموعه شامل جدیدترین سوالات دفترچه آزمونهای سالهای اخیر هست ، لطفا توجه داشته باشید کلیه موارد زیر فاقد پاسخ می باشند و پاسخنامه ندارند ولی از آنجا که آخرین و جدیدترین سوالات هستند در مجموعه آورده شده اند و مطمئنا بسیار مفید خواهند بود و همچنین این مجموعه به صورت هدیه و رایگان فقط جهت تکمیل بسته سوالات ارئه شده است ریز سوالات عبارتند از :

1- سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کمک کارشناس مالی ( اصول حسابداری ، حسابداری صنعتی و دولتی ،اصول تنظیم بودجه ،قوانین و مقررات مالی )

2- سوالات تخصصی کارشناس امور مالیاتی – مامور تشخصی مالیات ( اصول حسابداری ، حسابداری صنعتی ، مالیه عمومی ، قوانین و مقررات مالیاتی ،اقتصاد خرد و کلان )

3- سوالات تخصصى خوشه شغلى امور مالى سال 95 – سومین آزمون فراگیر ( اصول حسابداری ، حسابداری دولتی و مالی )

4- سوالات تخصصى خوشه شغلى هنرآموز حسابدارى سال 95 – سومین آزمون فراگیر ( مفاهیم و روش های آماری ، اصول حسابداری 1 و 2 ، حسابداری شرکت ها و صنعتی ، کاربرد کامپیوتر در حسابداری )

5- سوالات تخصصى خوشه شغلى امور مالى سال 94 – دومین آزمون فراگیر  ( اصول حسابداری ، حسابداری دولتی و مالی ، بودجه )

6- سوالات تخصصى خوشه شغلى امور ادارى سال 94 – دومین آزمون فراگیر ( تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها ، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ، تئوری های مدیریت دولتی ، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری )

7- سوالات تخصصى خوشه شغلى حسابرس سال 94 – دومین آزمون فراگیر ( فقط شامل 23 عدد سوال )

8- سوالات دفترچه دیوان محاسبات در آزمون سال 96 ( دارای سوالات قانون محاسبات عمومی ، مبانی سازمان و مدیریت ، قانون دیوان محاسبات کشور ، ریاضی و آمار مقدماتی )

9- سوالات دفترچه آزمون فراگیر 95 خوشه شغلی امور مالیاتی ( دارای سوالات حسابداری عمومی ، حسابداری صنعتی ، مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی ، اقتصاد خرد و کلان ، حسابداری دولتی ، حسابداری مالی )

10- سوالات دفترچه آزمون 94 خوشه شغلی کارشناس مالی ( سوالات مبانی سازمان و مدیریت ، حسابرسی ، مدیریت مالی )

11- سوالات آزمون شهرداری و دهیاری کشور سال 92  ، عنوان شغلی مسئول خدمات مالی ، حسابرس ، حسابدار 1و 2 ، کارشناس امور اداری  ( سوالات مدیریت عمومی ، حسابرسی داخلی ، اصول تنظیم و کنترل بودجه ، حسابداری مالی ،ریاضی و آمار در مدیریت ،حقوق ادارای ، مدریت منابع انسانی ،اصول مدیریت ،حسابرسی ، حسابداری مالی ، تئوری های حسابداری )

12- سوالات آزمون ورودی رشته امور اداری سال 91 ( سوالات سرپرست دبیرخانه ، کاربر نرم افزار اداری ، تُند خوان )

13- آزمون استخدامی وزارت علوم سال 85 ، گروه شغلی مالی و اداری – کارشناس خدمات مالی و برنامه و بودجه ، امور اداری ، حسابدار و مترجم ( سوالات درک امور مالی – اداری ، ریاضی )

14- آزمون استخدامی شرکت ملی گاز سال 85 سوالات آزمون تخصصی مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ف مدیریت صنعتی ( سوالات آمار و ریاضی ، مبانی سازمان و مدیریت ، اقتصاد خرد و کلان ، بازاریابی و مدیریت بازار ، مدیریت مالی ، تحقیق در عملیات ، حسابداری دولتی ، اصول کنترل بودجه ، تصمیم گیری و خط مشی ، مدیریت و رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت عملیات ، بهره وری ، سیستم های خرید و انبارداری )

15- یکسری سوالات آزمونهای استخدامی سالهای اخیر به صورت پراکنده فقط نام سوالات آورده میشود عبارتند از : سوالات  زبان تخصصی ، تئوریهای سازمان و مدیریت ، روش تحقیق ، حقوق اداری ، تشکیلات و بهبود روش ها ، اقتصاد خرد و کلان ، مدیریت مالی ، تحقیق در عملیات ، اصول روابط عمومی ، مبانی ارتباط جمعی ، مبانی جامعه شناسی ، روان شناسی عمومی ، خبرنویسی و نگارش فارسی ، حسابداری دولتی و صنعتی ، اصول تنظیم بودجه ، حسابرسی ، آیین دادرسی ، حقوق تجارت ، حقوق اداری و مدنی ، اصول حسابداری ، ریاضی و آمار ، بازاریابی و مدیریت بازار ، کنترل پروژه ، برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت فرآیندها ، ساختار سازمانی ، توسعه منابع انسانی ، مدیریت )

تشریح بخش عمومی :

1- اصل سوالات دفترچه های عمومی ازمون استخدامی فراگیر نهم و آموزش و پرورش در سال 1401 با پاسخنامه تشریحی و تستی شامل سه دفترچه سوال

2- اصل سوالات دفترچه های عمومی ازمون استخدامی فراگیر هشتم و آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و علوم پزشکی و تامین اجتماعی در سال 1399 با پاسخنامه تشریحی و تستی شامل هشت عدد دفترچه ( سه گروه فراگیر و اموزش و پرورش ، دو نوبت وزارت بهداشت ، دو نوبت علوم پزشکی ، یک نوبت تامین اجتماعی )

3- اصل سوالات دفترچه های عمومی ازمون استخدامی فراگیر هفتم و آموزش و پرورش در سال 1398 با پاسخنامه تشریحی و تستی

4- اصل سوالات دفترچه های عمومی آزمون های استخدامی سازمان سنجش در سالهای 93 و 94 و 95 و 96 و 97  همراه با پاسخنامه تشریحی و تستی شامل آزمون های فراگیر دستگاه های اجرایی  ، آموزش و پرورش ، تامین اجتماعی ، دیوان محاسبات ، دستیاران ستادی

مفاد سوالات دفترچه های استخدامی شامل سوالات زیر می باشد :
اصل سوالات فناوری اطلاعات و مهارتهای ICDL هفت گانه
اصل سوالات ریاضی و امار
اصل سوالات زبان و ادبیات فارسی
اصل سوالات معارف اسلامی
اصل سوالات زبان انگلیسی عمومی
اصل سوالات اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و حقوق اساسی
اصل سوالات هوش و توانمندهی های عمومی

و در دفترچه سوالات تامین اجتماعی نیز سوالات خود تامین اجتماعی نیز  وجود دارد .

5-  بسته سوالات تستی عمومی زیر  :
120 سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه تشریحی + 277 سوال تستی با پاسخنامه تستی
749 سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه تستی + 120 سوال تستی با پاسخنامه تشریحی
205 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه تستی + 156 سوال با پاسخنامه تشریحی
180 سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) به همراه پاسخنامه
330 سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همراه پاسخنامه
340 سوال هوش و استعداد تحصیلی مقدماتی به همراه پاسخنامه تستی
800 سوال آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه تشریحی

اطمینان از خرید

پشتیبانی فروشگاه تضمین پرداخت اینترنتی و دانلود فایل و محصول شما را بر عهده دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از پشتیبانی درخواست کمک بگیرید

پرداخت اینترنتی

با استفاده از تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی میسر است و به راحتی می توانید هزینه را بپردازید و خرید را انجام دهید و محصول را دریافت کنید

دانلود فوری

پس از پرداخت مبلغ در درگاه بانک مجددا به همین صفحه برمی گردید و می توانید فایل را دانلود کنید ، همچنین رسید خرید محصول به آدرس ایمیل شما نیز ارسال می گردد .

ضمانت پرداخت

1/ اگر توضیحات داده شده محصول با آنچه شما دریافت کرده اید تفاوت داشته باشد

تبصره مهم : منظور از توضیحات محصول فقط در سایت sellsoal.com است ، پس به دقت توضیحات محصول را بخوانید و به توضیحاتی که در سایتهای دیگر وجود داشته است و حتی عناوین توجه نداشته باشید ملاک ما فقط توضیحات محصول در سایت خودمان می باشد .

2/ در صورت بروز مشکل فنی ، فایل و محصول را دریافت نکرده باشید .

مبلغ پرداختی شما به حسابتان برگشت داده خواهد شد ( قسمت پشتیبانی سایت )

حالا با خیال راحت خرید نمایید

فایل های قابل دانلود پس از پرداخت

حجم فایلنام فایل
17+1+11+31 مگابایتبخش عمومی
50+6 مگابایتبخش تخصصی

برای مشاهده راهنمای تصویری خرید اینجا را کلیک کنید

بخش پرداخت هزینه و دریافت فایل

توجه : قیمت نمایش داده شده به ریال است

روی خرید کلیک نمایید